EIB Final Four

Round 1 Round 2
Apollo 
 
Apollo
 
Olimpija
 
Nada
 
Nada
 
Angles
Round 1 Round 2 Round 1
Apollo Nada
 Apollo 
 
Nada
Olimpija Angles